Spool pack of 3 LTR 36 Battery – Өвс тайрагчийн дамартай утас 3 ш

Батарейгаар ажилладаг өвс тайрагчийн нөөц дамартай утас.

99,500 

Одоогоор бэлэн байхгүй. 30 хоногийн дотор захиалгаар нийлүүлэх боломжтой.

ЗАХИАЛГЫН ДУГААР

2.444-017.0

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ