Spool pack of 3 LTR 36 Battery – Өвс тайрагчийн дамартай утас 3 ш

Батарейгаар ажилладаг өвс тайрагчийн нөөц дамартай утас.

109,000 

Бэлэн байна.  

ЗАХИАЛГЫН ДУГААР

2.444-017.0

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ